Ilmastonmuutoksen torjunta yhdistää maailmalla

Ilmastonmuutos maailmalla puhuttaa aina vain enemmän. Olemme saneet lukea huolestuttavia uutisia siitä, kuinka esimerkiksi jäätiköt ovat alkaneet sulaa. Jos ilmasto jatkaa lämpenemistään nykyiseen tahtiin, koko maailman valtaa lämmin ilmasto ja sateet tulevat lisääntymään. Tällöin myös esimerkiksi Antarktis tulee olemaan menetetty alue. Vaikka ilmastonmuutos koskettaa koko ihmis- ja eläinkuntaa, vaikutukset tuntuvat eri tavalla eri alueilla. Meillä Suomessakin ilmasto on paikoitellen erilainen kuin vielä vuosikymmen sitten. Tämä kaikki on ilmastonmuutoksen syytä. Pahiten ilmastonmuutos tulee tuntumaan kuitenkin siellä, missä on jo valmiiksi lämmin ilmasto. Myös jäätiköiden sulaminen on huolestuttava asia. Teollisuusmaiden kyky suojautua ilmastonmuutosta vastaan ja siihen varautuminen on paljon parempi kuin köyhien maiden.

Äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät

Ilmastonmuutos maailmalla on aiheuttanut muun muassa sen, että äärimmäiset ja voimakkaat sääilmiöt ovat jatkaneet kasvamistaan. Ne tulevat lisääntymään jatkossakin, jos ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä. Kuivat alueet ovat pysyneet kuivina, kun taas paikoitellen hurjat rankkasateet aiheuttavat myrskyjä ja tulvia. Näistä aiheutuu ongelmia monille talouksille, jotka menettävät sähköt jopa useiksi päiviksi. Tulvavesi saattaa myös tulla sisälle rakennuksiin ja tuhota paikkoja. Myrskytuulien lisääntyminen nostaa myös aallot korkeammiksi. Suomessa talven lämpötilan arvellaan nousevan enemmän kuin kesän lämpötilan. Voimme siis odottaa lämpimämpiä talvia kesien pysyessä suunnilleen samanlaisina kuin tähänkin asti. Talven sateetkin tulevat lisääntymään kesää enemmän.
Ilmastonmuutos maailmalla on tapahtunut vuosien saatossa, eli mistään yllättäen ilmenneestä haasteesta ei ole kysymys. On arveltu, että Grönlannin mannerjäätikkö voi sulaa jopa kokonaan, jos maapallon lämpötila kohoaa vielä 1-2 lisää nykyisestä. 3-5 asteen kohoaminen tarkoittaisi myös Länsi-Antarktiksen sulamista. Sulaminen ei tietenkään tapahdu aivan hetkessä, vaikka lämpötila nousisikin vaaditut asteet. Sulamiseen on arveltu kuluvan noin 300 vuotta. Grönlannin jäätikön sulaminen aiheuttaisi sen, että merenpinta kohoaisi noin seitsemän metrin verran. Länsi-Antarktiksen sulaminen nostaisi merenpintaa noin viisi metriä. Jo pienikin merenpinnan nousu tulisi aiheuttamaan ongelmia ihmisille, sillä suuri osa ihmiskunnasta asuu matalilla rannikkoalueilla. Näin ollen merenpinnan kohoaminen aiheuttaisi sen, että ihmiset joutuisivat muuttamaan välittömästi.

Ilmastonmuutos ja sen ehkäiseminen


Ilmastonmuutosta voi ehkäistä tehokkaasti. Jokaisen jälkeensä jättämällä hiilijalanjäljellä on väliä ja sitä tulisi pyrkiä pienentämään joka päivä. Ilmastonmuutos maailmalla on aiheuttanut jo nyt pahoja ongelmia varsinkin monille köyhille maille, joten nyt on aika toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Helpointa on kierrättää kaikki mahdolliset jätteet. Monet jätteet voidaan hyödyntää uudelleen, jolloin maapallon kuormitus vähenee. Suomessa on nykyään erinomaiset mahdollisuudet kierrättää, joten ne kannattaa käyttää hyödyksi. Myös autoilua kannattaa vähentää ja siirtyä joko kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuneuvoilla liikkumiseen. Sähkön ja veden kulutuksen vähentäminen auttaa myös paljon. Elektronisissa laitteissa kannattaa hyödyntää ympäristöystävällisyyttä ja hehkulamput kannattaa vaihtaa energiansäästölamppuihin tai LED-lamppuihin. Pienillä teoilla saa paljon aikaan.

vlim123